Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Ενδοδοντία(Απονεύρωση)με Laser
και χρήση μικροσκοπίου Zeiss
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Νέα οδοντιατρική εμφυτευμάτων
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Νέες τεχνολογίες
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"

SHADEVISION ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ


Η σύγχρονη τεχνολογία καθιστά τις ποσοτικές μετρήσεις των αποχρώσεων ευκολότερες, μεγαλύτερης ακρίβειας σε σταθερό βαθμό και σε μερικές περιπτώσεις, πιο οικονομικές και σε χρόνο και σε δαπάνη. Η εταιρία X-RITE είναι ένας κατασκευαστής βιομηχανικών συστημάτων μέτρησης και καταγραφής των αποχρώσεων και έχει σχεδιάσει το σύστημα SHADE VISION που μπορεί να κάνει σωστά και άνετα της εργασία μέτρησης και μεταφοράς των οδοντικών αποχρώσεων στο εργαστήριο. Αυτό το σύστημα αναπτύχθηκε ώστε να μας εξασφαλίζει την εναρμόνιση κάθε προσθετικής εργασίας όχι μόνο με το δόντι που αυτή αντικαθιστά αλλά και με τα δόντια που την περιβάλλουν. Στο παρελθόν, οι οδοντίατροι και οι οδοντοτεχνίτες βασίστηκαν στην υποκειμενική εκτίμηση του ανθρώπινου ματιού για τον καθορισμό της απόχρωσης στις επανορθωτικές εργασίες. Σήμερα, η τεχνολογία SHADE VISION επιτρέπει στον οδοντίατρο να καταγράψει εύκολα το ακριβές χρώμα της εικόνας και τα ακριβή χρωματομετρικά δεδομένα των δοντιών του ασθενή, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής μεταφοράς αυτών των στοιχείων στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο για να γίνει η εναρμόνιση της προσθετικής εργασίας με τα υπόλοιπα δόντια του στόματος. Το σύστημα SHADE VISION μπορεί να καταγράψει ακριβείς ενδείξεις σε 3 απλά στάδια εργασίας. Αυτά είναι η προσαρμογή του άκρου μιας χρήσης, η ενεργοποίηση της διαδικασίας μέτρησης του συστήματος και η μέτρηση του χρώματος της επιφάνειας του δοντιού.
 Ψηφιακή Χρωματοληψία δοντιού

Μέτρηση των χρωματικών δεδομένων της επιφανείας του δοντιού


Το φορητό σύστημα SHADE VISION χρησιμοποιεί εξελιγμένου τύπου χρωματομετρική τεχνολογία για το σταθερό και αξιόπιστο καθορισμό του χρώματος, της χρωματικής έντασης και της χροιάς των δοντιών. Αφού τοποθετηθεί σωστά το άκρο του συστήματος επάνω στο δόντι, ο χρήστης πιέζει το κουμπί «στόχευση» επάνω στην οθόνη αφής για την ενεργοποίηση του συστήματος και για την πραγματοποίηση της μέτρησης. Το παράθυρο οπτικής παρατήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει για τη ρύθμιση της θέσης, ενώ η στήλη γραφικών δεδομένων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Αφού η στήλη φτάσει από το 100% στο 0% έχει ολοκληρωθεί η ανάγνωση των στοιχείων. Κατόπιν η εικόνα ελέγχεται στην οθόνη αφής του συστήματος για να επιβεβαιωθεί η σωστή επικέντρωση, να εντοπιστούν τα δυσδιάκριτα σημεία και να βρεθούν οποιαδήποτε εμπόδια στην εικόνα όπως αυτά που προκύπτουν από τη γλώσσα, τα χείλη ή τα δόντια του φραγμού των ανταγωνιστών. Αυτό το σύστημα που συγκρατείται με το χέρι μπορεί να διατηρήσει μέχρι 8 διαφορετικές μετρήσεις. Αφού η συσκευή ολοκληρώσει την ανάγνωση των χρωματικών δεδομένων και συγκεντρώσει τις κατάλληλες μετρήσεις, επανέρχεται στην αρχική κατάσταση αναμονής. Αυτό ενεργοποιεί το λογισμικό του συστήματος το οποίο καταγράφει τα σχετικά δεδομένα. Κατόπιν αναζητείται η αντίστοιχη φάση δεδομένων των συνηθέστερων χρωματικών συστημάτων και εμφανίζονται τα αποτελέσματα με την ονοματολογία κάθε συστήματος. Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια βασίζονται στον οδοντίατρο για να έχουν μια χρωματική αξιολόγηση ακριβείας, ώστε να μπορεί ο οδοντοτεχνίτης να δημιουργήσει την αισθητικά καλύτερη και με μεγαλύτερη ακρίβεια δεδομένων αποκατάσταση. Το σύστημα SHADE VISION εξασφαλίζει και στον οδοντίατρο και στον οδοντοτεχνίτη την καταγραφή και μεταφορά των σωστών και αξιόπιστων στοιχείων για κάθε περίπτωση. Τώρα πλέον το εργαστήριο έχει στη διάθεση του αντικειμενικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να κατασκευάσει και να επιβεβαιώσει την αισθητική τω προσθετικών εργασιών.