Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Ενδοδοντία(Απονεύρωση)με Laser
και χρήση μικροσκοπίου Zeiss
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Νέα οδοντιατρική εμφυτευμάτων
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Νέες τεχνολογίες
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση).


Ενδοδοντία, απονεύρωση

Ενδοδοντία είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη θεραπεία του εσωτερικού του δοντιού, του πολφού, που κανονικά προστατεύεται από τους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Όταν η αδαμαντίνη και η οδοντίνη πάθουν κάποια βλάβη (τερηδόνα, κάταγμα) δημιουργείται δίοδος των μικροβίων προς τον πολφό, ο οποίος αρχίζει να φλεγμαίνει και να δημιουργεί προβλήματα στην άκρη της ρίζας του δοντιού που μπορεί να είναι κύστη, οίδημα και πόνος

Σε περιπτώσεις νέκρωσης ή αμετάκλητα φλεγμονή πολφού, η ενδοδοντία (ενδοδοντική θεραπεία) είναι η μόνη λύση για να σώσει το δόντι και να αποτρέψει το σώμα από άλλες επιπλοκές. Μόνο την ποιότητα και την ακριβή επεξεργασία των αυλάκων των δοντιών είναι σε θέση να παράσχει αντοχή. Μετά από κατάλληλη ενδοδοντική θεραπεία και κατάλληλη αποκατάσταση, την αισθητική και τη λειτουργία των δοντιών θα αποκατασταθούν. Η Ενδοδοντία θεωρείται ακριβή ενδοδοντική θεραπεία γιατί επιτρέπει τη διατήρηση των φυσικών δοντιών. Η ανάπτυξη της ειδικότητας αυτής επέβαλε υψηλά πρότυπα και έχει γίνει το σημείο αναφοράς της καλής οδοντικής πρακτικής. Χάρη στην απονεύρωση και τη σωστή αποκατάσταση και προστασία, το δόντι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για πολλά χρόνια δίχως πρόβλημα. Ευτυχώς, η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της Ενδοδοντίας καθώς επίσης και η χρήση LASER επιτρέπει πλέον την ολοκλήρωση της θεραπείας ανώδυνα μέσα σε ελάχιστες συνεδρίες, ίσως και μόνο σε μία!  Το LASER χρησιμοποιείται για την εξάλειψη επιβλαβών και ανθεκτικών βακτηρίων από το εσωτερικό του ριζικού σωλήνα του δοντιού, με αποτέλεσμα καλύτερη προβλεψιμότητα και πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας