Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Ενδοδοντία(Απονεύρωση)με Laser
και χρήση μικροσκοπίου Zeiss
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Νέα οδοντιατρική εμφυτευμάτων
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Νέες τεχνολογίες
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"

SCANNER MEDIT I500


ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ


Η εύκολη είσοδος στην ψηφιακή οδοντιατρική. Πρωτοπόρος ενδοστοματικός σαρωτής, υψηλής ακρίβειας και εντυπωσιακής ταχύτητας σάρωσης. Ανοιχτό, ελεύθερο σύστημα.
Εκσυγχρονιζόμαστε συνέχεια και προχωράμε μπροστά. Κάνοντας άλλο ένα βήμα στην ψηφιακή οδοντιατρική τεχνολογία, ενσωματώσαμε στον εξοπλισμό μας τον τελευταίας τεχνολογίας έγχρωμο ενδοστοματικό σαρωτή. Τώρα πια για τα αποτυπώματα μας μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον σαρωτή με την μεγαλύτερη ακρίβεια τρισδιάστατης απεικόνισης και μάλιστα χωρίς καθόλου την ανάγκη χρήσης δισκαρίων και υλικών που τις περισσότερες φορές είναι δυσάρεστα στο στόμα των ασθενών μας. Ταυτόχρονα έχουμε την δυνατότητα με την τρισδιάστατη εκτύπωση οι εργασίες που γίνονται στο ιατρείο μας να ψηφιοποιούνται και να κρατούνται στο ψηφιακό αρχείο των ασθενών.