Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Ενδοδοντία(Απονεύρωση)με Laser
και χρήση μικροσκοπίου Zeiss
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Νέα οδοντιατρική εμφυτευμάτων
   Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
          Χειρούργος Οδοντίατρος
Νέες τεχνολογίες
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
   Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"
  Όλες οι νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική "Εφαρμογές με Laser"


T-SCAN  ψηφιακή εξισορρόπηση σύγκλεισης


Το T-Scan ® III είναι το μόνο σύστημα με την ικανότητα της μέτρησης των οδοντικών μασητικών δυνάμεων και την δυνατότητα αξιολόγησης της ισορροπίας της συγκλεισης των ασθενων.
Τώρα μπορούμε με εξαιρετική ακρίβεια να τελειοποιούμε την σύγκλειση και να είμαστε βέβαιοι για το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών μας.
Η αξιολόγηση των συγκλεισιακων δυνάμεων είναι πολύ απλή. Ο ασθενής δαγκώνει επάνω σε έναν υπερλεπτο αισθητήρα και οι πιέσεις μεταβιβάζονται στον υπολογιστή ο οποίος αναλύει και εμφανίζει τα στοιχεία όπως φαίνονται παρακάτω.
Επειδή το T-Scan ® III μπορεί να καταγράψει τη δύναμη ως προς το χρόνο είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο για την εκτίμηση των διαδοχικών σχέσεων των κινήσεων της κάτω γνάθου. Μπορούμε να εντοπίσουμε συγκλεισιακές παρεμβολές και πρόωρες επαφές, να προσδιορίσουμε την σχετική δύναμη κάθε πρόωρης επαφής και να υπολογίσουμε πιθανό τραύμα από αυτή την επαφή.
Οι μετρήσεις αυτές αποθηκεύονται και αποτελούν σημείο αναφοράς για μελλοντικές εξετάσεις της συγκλεισης του ασθενους